امروز : یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ می باشد.

پوزیشن ارضاء شدن مردان

پوزیشن ارضاء شدن مردان

پوزیشن ارضاء شدن مردان:در صورتی که زن یا مرد به هر دلیلی نتوانست ارضا شود

و نبود رضایت از رابطه جنسی باعث می شودطرف مقابل ان گونه فکر کند که ….

او به اندازه لازم جذابیت ندارد و یا در رابطه جنسی توانایی ندارد. همین امر موجب می شود اعتماد به نفس

او کم شود و در برابر عمل جنسی رو به سردی رود. به همین دلیل موثرترین پوزیشن برای ارضای مردان

و زنان ، شریکان جنسی می باشد.

در رابطه جنسی پوزیشن های متفاوتی وجود دارد و بعضی از موثرترین آنها برای ارضای مردان محسوب

می شود ، و در آن موقع است که مردان راحت تر به اوج لذت جنسی دست پیدا می کنند.

رضایت جنسی مردان

راضی بودن در روابط جنسی دارای اهمیت زیادی می باشد. در حالیکه کم ترین ناراضی بودن را شوهر

متوجه شدید با او گفتگو کنید تا برای شما بازگو کند. در صورتیکه فایده ای نداشت با مشاوران رابطه

جنسی مشورت کنید. تا آگاهی از جمله بهترین پوزیشن برای ارضای مردان و بهترین وقت برای رابطه

جنسی از نظر مردان  را برای شما بازگو کنند. در نتیجه بتوانید روابطی پر از هیجان و دوستانه برقرار

کنید که هر طرف از آن راضی باشید.

عرضه کردن موثرترین پوزیش برای ارضای مردان

*اگر همسر من زود انزال باشد ، بهترین پوزیشن برای عقب انداختن چه می باشد؟

* موثرترین پوزیشن در زندگی مشترک چیست؟

* در رابطه جنسی به طور مداوم بهترین پوزیشن را برای ارضای مردان انجام می دهیم ولی شوهرم ناراضی

می باشد، چه راه حلی را باید پیش ببرم؟

*مدتی می باشد که همسرم نسبت به روابط جنسی میلی ندارد ، به چه صورت این مشکل را برطرف کنم؟

منبع: تریبون آزاد

مقاله مرتبط:

مشکلات جنسی

گفتگوی جنسی مفید با همسر

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

*