امروز : شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ می باشد.

جذاب ترین احساس زن

جذاب ترین احساس زن

جذاب ترین احساس زن:تحقیقات در مورد هیجان می تواند زنان را وادارکندبا دلایل دیگری لبخند بزنند.این تحقیقات نشان دادندغرور جذاب ترین ابراز احساسات مردانه و شادی کمترین آنهاست.

به عنوان بخشی از همان تحقیق، همچنین از مرد ها خواسته شد که جذاب ترین احساس زن  نشان می دهند اعم از غرور، شرم، شادی یا بی احساسی را رتبه بندی کنند.در این تحقیق به بعضی از تفاوت های وابسته به جنسیت در آنچه زنان و مردان جذاب می پندارند توجه شد. جذاب ترین احساسی که زن ها نشان می دهند چیست:

شادی زن

در ابتدا طبق جامعه ی آماری و مطالعات، به این نتیجه رسیدیم که شادی جذاب ترین ابراز احساسات زنانه است: یافته ها اثبات می کند که جذابیت شادی زنان، در مطالعه ی مشابه قبل نیز اشاره شده است. تحقیقی که به وسیله موسر و همکاران منتشر شد.

این یافته ی معتبر هم با تعاریف هنجار جنسیتی و هم با تعاریف تکاملی برای جذب جنس مخالف همگام است.

مطالعه روانشناسی تکاملی اخیر نشان داد که معمولا مرد ها جذب شاخص های زنانگی مثل جوانی ظاهری و پذیرش جنسی می شوند (مثل تحقیق باس، ۲۰۰۸) که هر دوی آنها می تواند از طریق خنده منتقل شوند.

توضیحات فرهنگی-اجتماعی درمورد این یافته ها نشان می دهند؛ افرادی که رفتار و ظاهرشان با هنجار های جنسیتی محلی سازگار است جذاب تر به نظر خواهند رسید (براون و همکاران، ۱۹۸۶، اودوهرتی و همکاران، ۲۰۰۳)، از این منظر شادی خصوصا در زن ها جذاب به نظر می رسد زیرا خندیدن احساس زنانگی ایجاد می کند. درواقع تحقیق گذشته می گوید که خنده ی زنان اغلب بیش از مردان است و این ابراز شادی با زنانگی همراه است. برای مثال، زمانی که از شرکت کنندگان در یکی از تحقیقات خواسته شده بود ذهن هایشان را خالی کنند و چهره ای شاد تصور کنند، ۷۶% از مرد ها جنسیت چهره متصور را زن تجسم کرده بودند (بکر و همکاران، ۲۰۰۷).

غرور زن

در تحقیق تریسی و بیل، یافتند که همواره غرور نسبت به دیگر احساسات زنانه، کمتر جذابیت دارد.

نشان دادن غرور نشانه ای از جایگاه بالا است  (مثل شاریف و تریسی، ۲۰۰۹) اما تحقیق اخیر تاکید می کند که این ویژگی برای مردان نسبت به زنان جذابیت جنسی بیشتر بهمراه دارد (مثل باس، ۲۰۰۸).

همچنین، مطالعات انجام شده در پیشینه رفتارهای قالبی و کلیشه ها و پیش داوری تاکید می کنند که زنانی که با کفایت به نظر می رسند (زنان باهوش، قدرتمند، مستقل) بیشتر احتمال دارد که به صورت غیر ارادی سرد و نجوش به نظر برسند (فیسکه، ۲۰۱۲).احتمالا این ادراک های ناخودآگاه است که برخی مرد ها را هدایت می کند تا زنانی که غرور نشان می دهند را نسبت به زنانی که دیگر حالت ها را نشان می دهند کمتر جذاب و دست یافتنی ببینند.

خجالت جذاب زن

در حالت کلی، طبق مطالعات و جامعه آماری در تحقیقات  بروز خجالت زن در رده بندی جذابیت  بین شادی و غرور آنها قرار می گیرد (و با لاتر از بی احساسی).

تاثیر کلی مثبت نشان دادن خجالت در جذابیت زنان ممکن است به این دلیل باشد که شرم و خجالت این پیام را می رساند که فرد ابراز کننده ی خجالت برای هنجار های اجتماعی احترام قائل است و از اینکه آنها را شکسته آگاه است (گیلبرت، ۲۰۰۷). این پیام که نشان از فرونشانی احساس دارد ممکن است قابلیت اعتماد را نشان دهد، ویژگی ای که اخیرا پی برده اند، زمانی که با حالت چهره منتقل شود، جذابیت را زیاد می کند (تودوروف و همکاران، ۲۰۰۸).

مطالعه ای که نوشته شد صرفا بیان نتایج تحقیقات انجام شده بود و در نظر داشته باشید که این نتایج ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد و ما اجازه تعمیم دادن به تمام فرهنگ ها را نداریم.

از نظر شما جذاب ترین حالت بیان احساس در زن ها چیست؟

آیا با نتایج موافق/مخالف هستید؟

آیا نتایج مهمی را از قلم انداخته ایم؟

منبع: Becker, D., Kenrick, D., Neuberg, S., Blackwell, K., & Smith, D. (2007). The confounded nature of angry men and happy women. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 179–۱۹۰٫

Brown, T., Cash, T., &Noles, S. (1986). Perceptions of physical attractiveness among college students: Selected determinants and methodological matters. The Journal of Social Psychology, 126, 305–۳۱۶٫ Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. New York: Times Books/Henry Holt and Co.

Fiske, S.T. (2012) Managing ambivalent prejudices: smartbutcold and warm but dumb stereotypes. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 639, 33–۴۸٫

Gilbert, P. (2007). The evolution of shame as a marker for relationship security: A biopsychosocial approach. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.), The selfconscious emotions: Theory and research (pp. 283–۳۰۹). New York: Guilford Press.

LaFrance, M., Hecht, M., &Paluck, E. (2003). The contingent smile: A meta-analysis of sex differences in smiling. Psychological Bulletin, 129, 305–۳۳۴٫

Martens, J. P., Tracy, J. L., &Shariff, A. F. (2012). Status signals: Adaptive benefits of displaying and observing the nonverbal expressions of pride and shame. Cognition & Emotion, 26, 390406.

Mueser, K., Grau, B., Sussman, S., & Rosen, A. (1984). You’re only as pretty as you feel: Facial expression as a determinant of physical attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 469–۴۷۸٫

O’Doherty, J., Winston, J., Critchley, H., Perrett, D., Burt, D., & Dolan, R. (2003). Beauty in a smile: The role of medial orbitofrontal cortex in facial attractiveness.Neuropsychologia, 41, 147–۱۵۵٫

مقالات مرتبط:

گفتگو با همسر

خشونت زنان

مطالب مرتبط

  • مطلب مرتبطی پیدا نشد.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

*