امروز : یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "قصه گفتن"

قصه آمدن اتومبیل به زندگی مردم ایران

قصه آمدن اتومبیل به زندگی مردم ایران

قصه آمدن اتومبیل به زندگی مردم ايران این هفته که بیاید، وضعیت ترافیک غیرقابل تحمل می‌شود. هر کجای این سرزمین باشیم، باید دود بخوریم و توی ترافیک بمانیم و مویمان سفید بشود، البته به جز...

ادامه مطلب