امروز : شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ می باشد.

نقطه های تحریک مردان

نقطه های تحریک مردان

 نقطه های تحریک مردان:با آگاهی داشتن از نقطه های تحریک مردان می توان به روابط جنسی لذتی بیشتر بخشید.

با بهتر ارضای کردن شوهر خود لحظه های فراموش نشدنی برای او ایجاد کنید.

نقاط تحریک پذیری مردان از جمله همه  نقطه های حساسی می باشد که با نوازش کردن و بوس کردن

آنها همسر خود را به لذتی غیر قابل وصف برسانید.

این فکر  نادرست در میان زنان که بسیار شایع می باشد تصور می کنند که نقطه تحریک مردان ، اندام

جنسی آنها می باشد . اگر چه این قسمت دارای تحریک زیادی می باشد ولی نقطه های دیگری هم

تحریک پذیر هستند. بهتر است برای آگاهی از این نقطه های تحریک مردان به مشاوره مراجعه کنید ،

تا بتوانید در رابطه جنسی بعدی خود بهتر از روزهای قبل او را به لذت نهایی برسانید.

از نقطه های تحریک مردان می توان گردن ” را نام برد ، نوازش و بوس کردن گردن گردن توسط

زنان می تواند مردان را تحریک کند.

لب ها در مردان مثل زنان از نقطه های تحریک پذیری جنسی به حساب می آید که بوسیدن و مک

زدن آنها موجب تحریک آنها می شود.

از دیگر نقطه های تحریک مردان ” قسمت داخلی ران و کشاله ران ” را می توان نام برد ، که شما با رعایت

کردن و تمرکز کردن در این نقاط می توانید رضایت همسر خود را بیشتر از قبل به وجود بیاورید.

*نقطه های تحریک مردان را چگونه بشناسیم؟ پیش چه مشاوره ای برویم؟

*آیا نقطه های تحریک مردان در همه ی هم جنس خود یکی می باشد؟

*بیشترین لذت جنسی با تحریک کردن کدام قسمت برای مردان می باشد؟

*همسر من مدام سکس دهانی می خواهد ولی من میلی ندارم ، چیکار کنم؟

* برای آماده سازی مردان در رابطه جنسی باید از چه قسمتی باید شروع شود؟

*آیا تحریک کردن نوک سینه برای مردان لذتی دارد؟

منبع: تریبون آزاد

مقالات مرتبط :

پوزیشن ارضاء شدن مردان

نقاط تحریک سازی خانوم ها

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

*