امروز : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ می باشد.

علائم اختلال فتیش – پا زن را دوست دارم

علائم_اختلال_فتیش_–_پا_زن_را_دوست

علائم_اختلال_فتیش_–_پا_زن_را_دوست

نابهنجاری جنسی موجود در اختلال فتیش[۱] (که به صورت فتشیسم شناخته می شود) شامل داشتن تمایلات جنسی نسبت به موارد غیرزنده و یا بخش هایی از بدن به منظور دستیابی به لذت جنسی می باشد.

رایج ترین موارد فتیش غیرزنده عبارت از زیرپوشهای زنانه، سوتین ها، جوراب ها، کفش ها، پوتین ها،  یا سایر لوازم پوششی می باشد.

یک شخصی که به بخشی از بدن (برای مثال پا یا مو) فتیش دارد، در طول رابطه جنسی، به یک بخش غیرتناسلی از بدن احساس شهوانی و جنسی خواهد داشت.

همچنین افراد دارای فتیش های جنسی، در برخی مواقع به اهداف غیرزنده و بخش های از بدن تمایلات جنسی پیدا می کنند (برای مثال جوراب های کثیفی که به پا پوشیده شده اند).

اختلال فتیش می تواند یک تجربه چند حسی باشد که شامل در دست داشتن، مزه کردن، سائیدن، وارد کردن ، یا بو کردن فتیش  در طول رابطه جنسی می باشد.

در نمونه مراجعه کننده به درمان مشاهده شده است که این اختلال معمولا فقط در مورد مردها اتفاق می افتد؛

معمولا زنان دچار این اختلال نمی شوند و برای مشخص شدن احتمال صورت گرفتن این اختلال و درجه صورت گرفتن این اختلال در زنان، به اطلاعات بیشتری نیاز وجود دارد.

فرد فتشیسم به صورت مکرر و در هنگام در دست داشتن، سائیدن یا بو کردن فتیش، خودارضائی می کند یا ممکن است که از شریک جنسی خودش بخواهد که در طول رابطه جنسی یک چیزی را که نسبت به آن فتیش دارد را بپوشد.

معمولا فتیش مورد نیاز می باشد یا به هیجان جنسی ترجیح داده می شود و در صورتی که وجود نداشته باشد، ممکن است که مردها دچار بدعمکلردی نعوظی شوند.

اکثر افرادی که خودشان را به عنوان فتشیست در نظر می گیرند، هیچ لزومی ندارند که معایب بالینی مربوط به رفتار های وابسته به فتیش را گزارش کنند.

چنین افرادی می توانند به عنوان افراد دارای یک فتیش و بدون اختلال فتیشیستیک در نظر گرفته شوند.

تشخیص اختلال فتیشیستیک نیاز به اختلال بالینی قابل توجه یا نقایص عملکردی دارد که در نتیجه فتیش ایجاد می شود.

علائم_اختلال_فتیش_–_پا_زن_را_دوست

علائم_اختلال_فتیش_–_پا_زن_را_دوست

علائم خاص مربوط به فتیشیسم

فانتزی های سکسی، تمایلات جنسی، رفتارهایی در رابطه با اهداف غیرزنده (برای مثال، زیرپوش های زنانه) که شدید و مکرر هستند و حداقل به مدت شش ماه طول می کشند.

فانتزی ها، تمایلات جنسی، یا رفتار هایی که منجر به اختلال بالینی قابل توجه یا نقایصی در شغل، و سایر حوزه های مهم زندگی می شوند.

موارد فتیش به موارد استفاده شده در لباس زنانه (همانند فتیشیسم ترنوستیک[۲] یا دستیابی به لذت جنسی از طریق پوشیدن لباس جنس مونث) یا ابزارهایی که به منظور تحریک احساس های تناسلی طراحی شده است (برای مثال ویبراتور[۳]) محدود نمی باشند.

موارد تصریح کننده ای که به تشخیص اختلال فتیشیستیک اضافه شده اند عبارتند از:

بخش (های) بدن

هدف (های) غیرزنده

سایر موارد

در هنگام انجام دادن یک تشخیص، یک متخصص بالینی در صورت وجود شرایط خاص، باید یک سری تصریحاتی را انجام بدهد. این تصریح کننده ها عبارتند از:

در یک محیط کنترل شده باشد: این تصریح کننده بر روی افرادی قابل اعمال است که در یک مجموعه نهادی یا سایر مجموعه هایی قرار دارند که فرصت های مربوط به رفتارهای فتیشیستی محدود شده می باشد.

در یک بهبود کامل: حداقل به مدت پنج سال یک اختلال یا نقص در بخشهای اجتماعی، کاری یا سایر بخش ها عملکردی وجود خواهد داشت و محیط مورد استفاده یک محیط فاقد کنترل خواهد بود.

نویسنده: استیو برسرت- مترجم :تریبون آزاد

آخرین به روز رسانی: ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

[۱] Fetishistic disorder

[۲] Transvestic fetishism

[۳] Vibrator

[۴] Steve Bressert, Ph.D.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

*