امروز : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ می باشد.

علائم اختلال ارگاسمی مردان و زنان

اختلال ارگاسمی زنان:

اختلال ارگاسمی زنان عبارت از تاخیر مکرر یا دائمی و یا نداشتن ارگاسم  بعد از یک مرحله تحریک جنسی نرمال می باشد. زنان در نوع و شدت تحریکی که منجر به ارگاسم می شود، دارای حالت های متغیر قابل توجهی هستند.

تشخیص اختلال ارگاسم زنان باید بر مبنای یک تشخیص بالینی باشد که نشان بدهد توانایی ارگاسمی زنان کمتر از حد مورد انتظار برای می باشد؛

این حد مورد انتظار براساس سن وی، تجربیات جنسی وی و نسبت به سطح مناسبی از تحریک های جنسی که وی دریافت کرده است، مشخص می شود. این اختلال منجر به ناراحتی های قابل توجه و مشکلات میان فردی می شود.

بدعملکردی ارگاسمی به عنوان یک اختلال روانی متفاوت (به غیر از بدعملکردی جنسی دیگر) در نظر گرفته نمی شود و صرفا به دلیل تاثیرات روانشناختی مستقیم از مواد (برای مثال، سوء مصرف مواد، دارو) یا شرایط بالینی عمومی ایجاد نمی شود.

اختلال ارگاسمی مردان (انزال تاخیری):

اختلال ارگاسمی مردان عبارت از تاخیر دائمی یا مکرر و یا نبود ارگاسم بعد از تجربه کردن یک مرحله هیجان جنسی نرمال در طول یک فعالیت جنسی می باشد که متخصصان بالینی در هنگام تشخیص دادن این اختلال، سن فرد، تشخیص های مربوط به تمرکز کافی، شدت و طول مدت را در نظر می گیرند.

این اختلال منجر به ایجاد ناراحتی قابل توجه یا مشکلات میان فردی می شود.

بدعملکردی ارگاسمی به عنوان یک اختلال روانی متفاوت (به غیر از بدعملکردی جنسی دیگر) در نظر گرفته نمی شود و صرفا به دلیل تاثیرات روانشناختی مستقیم از مواد (برای مثال، سوء مصرف مواد، دارو) یا شرایط بالینی عمومی ایجاد نمی شود.

نویسنده: استیو برسرت[۱]

آخرین به روز رسانی: ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

[۱] Steve Bressert, Ph.D.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

*