امروز : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "دوران نوجوانی و استقلال طلبی"

دوران نوجوانی و استقلال طلبی

دوران نوجوانی و استقلال طلبی

دو روی سکه رسیدن به استقلال: احساس تسلط و پشیمانی زندگی سرشار از سرخوردگی هاست. اعتقاد و تفکر ما در مورد پیشرفت، تبدیل به ناامیدی بزرگی می شود. نوجوان متوجه می شود که فرشته دندان شیری، پری...

ادامه مطلب
دوران نوجوانی و استقلال طلبی

دوران نوجوانی و استقلال طلبی

دو روی سکه رسیدن به استقلال: احساس تسلط و پشیمانی زندگی سرشار از سرخوردگی هاست. اعتقاد و تفکر ما در مورد پیشرفت، تبدیل به ناامیدی بزرگی می شود. نوجوان متوجه می شود که فرشته دندان شیری، پری...

ادامه مطلب