امروز : دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "تحریک"

علائم خودنمائی (عریان گری)

علائم خودنمایی عبارتند از: فانتزی های تحریک جنسی شدید و مکرر، تمایل شدید به رابطه جنسی، یا رفتار هایی که حداقل در یک دوره شش ماهه می باشد و شامل نشان دادن اندام های تناسلی فرد به یک فرد ناشناس و...

ادامه مطلب