امروز : پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "تجاوز اجتماعی"

رضایت جنسی و تجاوز جنسی

رضایت جنسی و تجاوز جنسی

رضایت جنسی و تجاوز جنسی شرایط رضایت در یک رابطه جنسی به قرار زیر می باشد: ۱ هر دو طرف کاملا هشیار باشند. ۲٫ هر دو طرف بطور برابر آزادی عمل داشته باشند. عاری از هرگونه اجبار و تحمیل...

ادامه مطلب