امروز : جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "به زور گرفتن حق"

ماجرای تاریخی دریای خزر

ماجرای تاریخی دریای خزر

همه چیز در این مورد از چند تا مربع شروع شد، از چند تا مربع كه وقتی به صورت مساوی در كنار هم بودند،‌ 64 تا می‌شدند و وقتی با برش تبدیلشان کنیم به مستطیل، می‌شدند 65 تا. یعنی 8×8 می‌شود 64، اما وقتی...

ادامه مطلب