امروز : پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "احتلال عملکرد"

اختلال عملکرد جنسی

اختلال عملکرد جنسی اشاره به مشکل (هایی) دارد که منجر به ممانعت از فرد یا زوج برای تجربه کردن رضایت از فعالیت جنسی می شود. 43 درصد از زنان و 31 درصد از مردان، اختلال عملکرد جنسی را گزارش کرده...

ادامه مطلب