امروز : جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "سرپرست خانواده"

اعتماد به افراد خانواده

اعتماد به افراد خانواده

کار خانوادگي بدون اعتماد متقابل بين اعضا امکان‌پذير نخواهد بود. اعتماد در کار خانوادگي به معني اطمينان‌خاطر اعضاي خانواده از اين است که در گروه کسي قصد ضربه زدن به ديگري را ندارد.   در چنين...

ادامه مطلب