امروز : پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "زن لجباز"

جذاب ترین احساس زن

جذاب ترین احساس زن

جذاب ترین احساس زن:تحقیقات در مورد هیجان می تواند زنان را وادارکندبا دلایل دیگری لبخند بزنند.این تحقیقات نشان دادندغرور جذاب ترین ابراز احساسات مردانه و شادی کمترین آنهاست. به عنوان بخشی از...

ادامه مطلب