امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۸ می باشد.
آیه قرآن

جستجوی مطالب یا کلمه

نوشته هایی با برچسب "لحظات خاص"

در نبردها باید جسورتر باشید!

در نبردها باید جسورتر باشید!

زندگی هیچ کسی همیشه یکنواخت ویکسان نیست و یقینا لحظاتی هست که باید در آن ها جسورتر و بی باک تر باشید، تمرکز بیشتری داشته باشید تا بتوانید رفتار بهتری از خود بروز دهید، یقینا در زندگیتان چنین...

ادامه مطلب
کانال تلگرام