امروز : شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۹ می باشد.
آیه قرآن

جستجوی مطالب یا کلمه

نوشته هایی با برچسب "لبخندبزن"

باید صبور باشید!

باید صبور باشید!

" یک چوب خشک بسیار شکننده است، پس انعطاف پذیر باشید!" نمی دانم، شاید بدون رعایت کردن قانون "بتَرک-لبخند" هم بتوان ثروتمند شد، ولی اگر صبور نباشید، هرگز موفق نمی شوید!دستیابی به قلل مرتفع...

ادامه مطلب
کانال تلگرام