امروز : چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۵ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "عدم توجه به نیازهای جنسی زن"

کالاپنداری زنان توسط مردان

کالاپنداری زنان توسط مردان

 گاهی رفتارهایی مانند خشونت جنسی، فزون‌خواهی جنسی، درخواست‌های نامتعارف جنسی، درخواست رابطه در شرایط زمانی و مکانی نامناسب، عدم توجه به نیازهای جنسی زن، عدم توجه به نیازهای روانی زن پس از...

ادامه مطلب