امروز : سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۴ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "روش برخورد با تجاوز"

رضایت جنسی و تجاوز جنسی

رضایت جنسی و تجاوز جنسی

رضایت جنسی و تجاوز جنسی شرایط رضایت در یک رابطه جنسی به قرار زیر می باشد: ۱ هر دو طرف کاملا هشیار باشند. ۲٫ هر دو طرف بطور برابر آزادی عمل داشته باشند. عاری از هرگونه اجبار و تحمیل باشد ....

ادامه مطلب