امروز : یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲ می باشد.

نوشته هایی با برچسب "آیا کودکان شخصیت والدینشان را به ارث می برند؟"

آیا کودکان شخصیت والدینشان را به ارث می برند؟

آیا کودکان شخصیت والدینشان را به ارث می برند؟

کودکان ویژگی های فیزیکی والدینشان را به ارث می برند، ولی دانشمندان در رابطه با به ارث بردن ویژگی های شخصیتی والدین توسط کودکان کمتر مطمئن هستند. برخی از ویژگی های شخصیتی که در کودکان ظاهر می...

ادامه مطلب